Queries

Query: san fransi
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 6788 SAN San Diego International Airport San Diego United States 32.733556 -117.189667
2 6943 SGS Sanga Sanga Sanga Sanga Philippines 5.046994 119.743033
3 7053 SKY Griffing Sandusky Sandusky United States 41.433361 -82.652333
4 7070 SLP San Luis Potosi San Luis Potosi Mexico 22.254303 -100.930806
5 7083 SMC Santa Maria Santa Maria Colombia 8.15 -77.05
6 7087 SMG Santa Maria Santa Maria Peru -11.983 -77
7 7095 SMO Santa Monica Santa Monica United States 34.015833 -118.451306
8 7112 SNF San Felipe San Felipe Venezuela 10.278728 -68.755211
9 7113 SNG San Ignacio De Velasco San Ignacio De Velasco Bolivia -16.384443 -60.962778
10 7116 SNJ San Julian San Julian Cuba 22.095294 -84.152011
11 7119 SNM San Ignacio De M San Ignacio De M Bolivia -14.967 -65.633
12 7123 SNQ San Quintin San Quintin Mexico 30.528611 -115.946111
13 7127 SNU Abel Santa Maria Santa Clara Cuba 22.492192 -79.943611
14 7128 SNV Santa Elena Santa Elena Venezuela 4.554722 -61.144922
15 7132 SNZ Santa Cruz Santa Cruz Brazil -22.93235 -43.719092
16 7173 SPR San Pedro San Pedro Belize 17.913936 -87.971075
17 7180 SPY San Pedro San Pedro Cote D'Ivoire 4.746717 -6.660817
18 7182 SQA Santa Ynez Santa Ynez United States 34.606806 -120.075562
19 7183 SQB Santa Ana Santa Ana Colombia 4.75 -75.95
20 7193 SQL San Carlos San Carlos United States 37.511855 -122.249524
Back to query list